Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

De jaarlijkse belastingaangifte voor belastingplichtigen

Artikel 305, 1e W.I.B. bepaalt dat iedereen die aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners onderworpen is, verplicht is om ieder jaar een aangifte in te dienen in de vorm en binnen de termijn voorzien in de wet.

Dit betekent dat ook iemand die te weinig inkomsten heeft om belasting te moeten betalen, verplicht is de aangifte te doen.

Enkele bijzonderheden:

 • Bij faillissement
 • De faling betekent niet dat de aangifteverplichting ophoudt. Wel kan de curator de aangifte ondertekenen. 
 • De vereffende vennootschap
 • De vereffenaar moet de aangifte indienen. Is er geen vereffenaar aangeduid, rust de verplichting op de zaakvoerder of de bestuurder(s). 
 • Gehuwden en wettelijk samenwonenden
 • Gehuwden en de wettelijk samenwonenden worden in principe samen belast. (art. 126 W.I.B.). Zij ontvangen één aangifteformulier, dat door beide echtgenoten samen moet worden ingevuld en ondertekend.
  Voor het jaar van het huwelijk, het jaar van de ontbinding van het huwelijk of van scheiding van tafel en bed wordt een aparte aangifte ingediend. Als het echtpaar feitelijk gescheiden leeft, moet een aparte aangifte worden ingediend van af het jaar dat volgt op dat van de feitelijke scheiding. Voor het jaar waarin de feitelijke scheiding is begonnen, moet in principe nog een gezamenlijke aangifte worden ingediend. Om praktische redenen aanvaardt de administratie wel dat afzonderlijk een aangifte wordt ingediend.
 • De overledene
 • De aangifteverplichting van de overledene rust op de erfgenamen, de algemene legatarissen of de begiftigden van de vooroverleden belastingplichtige, indien deze overlijdt voordat hij een aangifte kon indienen.

  De inkomsten die de overledene nog heeft verworven in het belastbaar tijdperk moeten afzonderlijk worden aangegeven. De erfgenamen moeten dus, naast hun eigen aangifte, een afzonderlijke aangifte indienen met vermelding van de inkomsten van de inmiddels overleden belastingplichtige. 

Aangiftetermijn natuurlijke personen | Aangiftetermijn vennootschapsbelasting

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.