Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

De onderzoekstermijnen van de fiscale administratie

In principe: drie jaar 

De onderzoeksbevoegdheden mogen door de administratie worden uitgeoefend binnen de 3 jaar, zelfs indien de aangifte van de belastingplichtige al werd aangenomen en de desbetreffende belasting al werd betaald (artikel 333 W.I.B.). Indien het gaat om een vennootschap die niet per kalenderjaar boekhoudt, wordt deze termijn verlengd met de periode tussen 1 januari en de datum van afsluiten van het boekjaar. 

In geval van fraude: 4 jaar extra 
De gewone onderzoekstermijn kan verlengd worden met een bijkomende termijn van 4 jaar. De fiscale administratie moet de belastingplichtige dan wel vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis geven van de aanwijzingen van belastingontduiking. 

Het bericht van wijziging

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.