Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

De belastingaangifte toegelicht

Inkomstenbelasting (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting der niet inwoners) is een belasting die jaarlijks wordt geheven op de inkomsten die de belastingplichtige in het afgelopen jaar heeft verkregen.

Het is de belastingplichtige zelf die door het indienen van een aangifte de fiscale administratie op de hoogte moet brengen van zijn inkomsten.

De vorm van de aangifte wordt jaarlijks aangepast aan de wetswijzigingen en wordt dan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In hun aangifte moeten de belastingplichtigen de belastbare inkomsten opnemen onderverdeeld in categorieën (onroerend, roerend, beroeps- en vervangingsinkomen). Daarnaast moeten ook vragen beantwoord worden die belangrijk zijn voor de correcte heffing van de belasting en de controle ervan, zoals het aantal kinderen ten laste …

Naast de reeds langer bestaande verplichting om buitenlandse bankrekeningen aan te melden, moeten sinds aanslagjaar 2013 ook individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming alsook van het land of de landen waar deze overeenkomsten afgesloten werden (art. 307, §1, derde lid W.I.B.) worden aangemeld.

De administratie zal aan de hand van de aangifte de belasting berekenen.

Voor sommige personen zal de administratie zelf een aangifte voorstellen en dit versturen als voorstel van vereenvoudigde aangifte. Het gaat dan vooral om belastingplichtigen die een erg eenvoudige aangifte zouden moeten indienen en waarbij de fiscale administratie alle gegevens reeds kent (art. 306 W.I.B.). De belastingplichtige mag dit voorstel aanvullen met gegevens die de fiscale administratie niet opnam.

Wie moet een belastingsaangifte invullen?

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.