Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

Inlichtingen opgevraagd bij derden

 • Met betrekking tot een bepaalde belastingplichtige
 • Naast de controle bij de belastingplichtige zelf kan de administratie bij derden inlichtingen vragen over een bepaalde belastingplichtige.

  Zoals al gezegd kan de administratie ten aanzien van iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsook van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid een aantal handelingen stellen, om zo de belastingschuld van een bepaalde belastingplichtige vast te stellen. In principe kan dus iedere persoon, die in staat is gegevens te verstrekken aan de fiscus met betrekking tot een bepaalde belastingplichtige, aangesproken worden.

  De vragen moeten fiscaal relevant zijn. “Fishing expeditions” zijn ook hier uitgesloten.

  De vraag moet ook betrekking hebben op een bepaalde belastingplichtige. De identiteit moet vermeld worden.

 • Met betrekking tot niet met naam genoemde belastingplichtigen
 • De administratie kan ook inlichtingen bekomen met betrekking tot een niet met naam genoemde belastingplichtige, zoals bv. een groep belastingplichtigen.

  Dergelijke vraag kan enkel gesteld worden aan zij die in een beroepsmatige relatie staan tot de personen waarover de inlichtingen worden gevraagd.

  Ook hier moet het gaan om fiscaal relevantie informatie.

 • Wat met het beroepsgeheim van bepaalde derden?
 • Artikel 458 Sw bepaalt wie gehouden is tot het naleven van een beroepsgeheim.

  Er zijn twee mogelijkheden denkbaar.

  • Wanneer het onderzoek gaat over de eigen belastingsituatie van diegene die zich kan beroepen het beroepsgeheim, dan speelt dit niet. Indien bij een belastingplichtige gehouden tot het beroepsgeheim echter gevraagd wordt naar informatie met betrekking tot de belastingplicht van derden, kan het beroepsgeheim wel ingeroepen worden.
  • Als het beroepsgeheim wordt gebruikt, moet de fiscale administratie om de tussenkomst van de territoriaal bevoegde tuchtoverheid verzoeken, zodat deze kan oordelen of de vraag om inlichtingen of de overlegging van boeken en bescheiden verzoenbaar is met het beroepsgeheim (art. 334 W.I.B.).
 • Wat met het bankgeheim?
 • De administratie kan de financiële instelling vragen stellen in verband met een belastingplichtige, cliënt van de instelling, indien zij één of meer aanwijzingen van belastingontduiking heeft, of voornemens is een indiciaire taxatie door te voeren.

  De administratie moet de belastingplichtige dan wel schriftelijk en voorafgaandelijk in kennis stellen van de vraag om inlichtingen aan de bank. In die kennisgeving moet de administratie ook de redenen geven die deze vraag rechtvaardigen.

  Bezoek van de fiscale administratie

  Contacteer een
  advocaat fiscaal recht
  in uw regio.

  Vraag vrijblijvend advies.

  Advocaten fiscaal recht

  Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.