Bezwaarschrift BTW

Het BTW-wetboek kent ook procedureregels. Deze zijn grotendeels gelijk aan deze van de inkomstenbelastingen in de controlefase. Zo zijn termijnen, controlemiddelen … gelijkaardig.

De BTW-procedure wijkt wel af waar het de betwisting in de administratieve fase betreft. Een zaak zal dus meestal sneller voor de rechtbank gebracht worden. Hoewel dit op basis van het BTW-wetboek niet is voorzien heeft zich in de praktijk wel een analoge situatie als in de inkomstenbelastingen ontwikkeld. Zo zal meestal een bezwaarrecht kunnen uitgeoefend worden na de verzending van de correctie-opgave (vergelijkbaar met het bericht van wijziging van aangifte). De correctie-opgave bevat immers de geplande wijzigingen en motiveert deze, zodat de BTW-belastingplichtige een gemotiveerd niet-akkoord kan verzenden. Deze procedure is evenwel niet wettelijk voorzien.

Wanneer een dwangbevel wordt uitgevaardigd (vergelijkbaar met het aanslagbiljet) kan de BTW-belastingplichtige zich tot de rechtbank van eerste aanleg wenden. Hij heeft hiervoor weer drie maanden de tijd.


Bezwaarschrift indienen

Op het internet vindt u verschillende voorbeelden van een bezwaarschrift. Bent u zeker van uw bezwaar en kan u dit op overtuigende wijze formuleren dan kan u mogelijk zelf aan de slag. Wil u zekerheid dat het bezwaarschrift optimaal is opgesteld, dan raden wij aan professionele hulp in te roepen.

Laat u goed begeleiden 
Een grondig doordacht, onderbouwt en professioneel opgesteld bezwaarschrift maakt meer kans op een positief resultaat. En mocht het resultaat niet voldoen aan uw verwachtingen, dan kan op basis hiervan in beroep gegaan worden.

De hulp die u via de specialisten op deze site krijgt is professioneel, pragmatisch en betaalbaar. U kunt vrijblijvend contact opnemen. U beslist later of u al dan niet beroep doet op deze dienstverlening.

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.