Advocaten fiscaal recht

Contacteer vrijblijvend een advocaat fiscaal recht


Waarmee kan een advocaat fiscaal recht u helpen?

Een advocaat fiscaal recht helpt u met volgende thema's:

 • het adviseren rond fiscale thema's in de breedste zin
 • het opmaken en indienen van een bezwaarschrift betreffende belasting aangelegenheden
 • het regulariseren van fiscale en sociale dossiers
 • het adviseren en bijstaan in fiscale en sociale fraudezaken
 • bij problemen met de verdeling van belastingschulden na een scheiding
 • bij problemen rond het fiscaal voordeel kinderen na scheiding
 • bij problemen met internationale belastingverdragen
 • bij problemen met uw fiscaal adviseur, accountant, ...
 • I.g.v. uw werkgever fiscale en sociale verplichtingen niet is nagekomen
 • I.g.v. onterechte belasting buitenlandse aandelen, dividenden, ...
 • i.g.v. u (onterecht) aangemaand wordt door de fiscus openstaande schulden te betalen
 • wanneer u problemen wenst te vermijden en preventief fiscaal advies zoekt

U zoekt een advocaat in een ander rechtsgebied?


Wat mag u verwachten van uw advocaat fiscaal recht?

 • Ervaring en expertise - De jaren ervaring in fiscaal rechterlijke zaken en het aantal afgehandelde dossiers van uw advocaat zijn vaak recht evenredig met het welslagen van uw juridisch parcours.
 • Kennis - Een gekwalificeerd advocaat in fiscaal recht zorgt er voor om steeds op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. 
 • Contacten - Goede jarenlange contacten opgebouwd met de fiscus, accountants, revisoren, ..., stellen uw advocaat in staat uw vraag / zaak optimaal te behandelen en dit zowel preventief als curatief.
 • Ethiek - De relatie met uw advocaat is gebaseerd op vertrouwelijkheid. Uw advocaat dient zich steeds volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te verhouden tot de wederpartij en de rechter.
 • Bereikbaarheid - In het belang van de efficiëntie en de transparantie over de voortgang van uw zaak is de vlotte bereikbaarheid en een snelle respons van uw advocaat een belangrijk aspect. Regelmatig contact per brief, mail of telefoon is een teken van goed beheer van uw dossier.
 • Persoonlijkheid - Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij uw advocaat. Een goede dynamiek in de samenwerking met uw advocaat en wederzijds respect voor elkaars positie zal uw zaak vooruit helpen.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.

Premium service garantie

De advocaten die via dit platform hun expertise aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. 
Zij onderschreven de 'Premium Service Garantie' in het kwaliteitscharter.


Dit charter omvat afspraken over

 • Snelheid van contactname
 • Communicatie en bereikbaarheid 
 • Minnelijke regelingen
 • Expertise in fiscaal recht
 • Bijscholing in fiscaalrechtelijke materies
 • Onafhankelijkheid
 • Deontologie
 • Informatieverstrekking
 • Feedback over de dienstverlening

Bezwaarschrift.Vlaanderen

Bezwaarschrift.Vlaanderen is een informatieve website en biedt de bezoeker de mogelijkheid om rechtstreeks met een gespecialiseerd advocaat in de regio contact te nemen. Lees meer over ons.