Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

Bezoek van de fiscale administratie

Artikel 319 W.I.B. heeft de vorige jaren veel aandacht gekregen. Dit voornamelijk door talloze “BBI-invallen” die ruchtbaarheid kregen inde pers. De vraag die aan de orde was/is, is of de fiscale administratie op basis van artikel 319 W.I.B. een actief zoekrecht heeft, dan wel een passief vraagrecht.

De principes zijn als volgt:

  • Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, onderworpen aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners is verplicht om toegang te verlenen aan de bevoegde ambtenaar tot de lokalen waar de normale werkzaamheden worden uitgeoefend. Bovendien is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon verplicht om vrije toegang te verlenen aan de controlerende ambtenaar tot de onroerende goederen die gebruikt worden om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen. Belangrijk is dat de administratie zich zelf geen toegang kan verschaffen. Het bezoek zelf dient te gebeuren in aanwezigheid van de belastingplichtige.
  • Het toegangsrecht kan gebruikt worden om vast te stellen welke activiteiten er worden verricht in het beroepslokaal, het belang van deze activiteiten na te gaan, de aard en de hoeveelheid voorraden die de belastingplichtige bezit, evenals de aard en de hoeveelheid goederen, installaties en rollend materieel vast te stellen.
  • De administratie mag eveneens alle boeken en stukken die zij in de beroepslokalen aantreffen onderzoeken, zonder de belastingplichtige te vragen deze voor te leggen.
  • Er kan gevraagd worden om de voorlegging van stukken die toelaten de op informatiedragers geplaatste gegevens om te zetten in een leesbare en verstaanbare vorm.
  • Het visitatierecht is dus in geen geval gelijk te stellen met een zuivere huiszoeking, zoals door de administratie wel wordt voorgehouden. Wat echter indien de administratie ook een privélokaal wenst te onderzoeken. Dan zijn de voorwaarden stringenter.
  • De toegang tot een bewoond privé lokaal is slechts mogelijk tussen 5 uur ’s morgens en 21 uur ’s avonds. De administratie moet dan tevens beschikken over de machtiging van de politierechter.

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.