Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

De aangiftetermijn vennootschappen

Net als bij de aangifte voor de natuurlijke personen bevat de wet geen termijn voor de indiening. Onder meer op het aangifteformulier wordt de termijn gedrukt. Deze termijn mag volgens de wet niet korter zijn dan 1 maand vanaf de datum van de goedkeuring van de jaarrekening (art. 310, 1e lid W.I.B.). Om te vermijden dat de vennootschap de goedkeuring van de jaarrekening stelselmatig zou uitstellen is wel wettelijk voorzien dat de termijn niet langer mag zijn dan 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Voor ontbonden vennootschappen die worden vereffend geldt quasi hetzelfde. Zij moeten ook hun aangifte indienen binnen de termijn die op het aangifteformulier is vermeld. Deze termijn mag echter niet korter zijn dan één maand vanaf de datum van de goedkeuring van de resultaten van de vereffening en niet langer dan zes maanden te rekenen vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben (art. 310 tweede lid W.I.B.).

Bewijskracht van de aangifte

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.