Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

Bewijskracht en juistheid van de aangifte

Overeenkomstig artikel 339 W.I.B. wordt de regelmatig en tijdig ingediende aangifte vermoedt juist te zijn. Dit vermoeden is weerlegbaar. De administratie kan bewijzen dat de aangifte onjuiste gegevens bevat.

Ook de belastingplichtige zelf kan terugkomen op zijn aangifte. Dit kan tijdens de aangiftetermijn, maar ook nadien. De belastingplichtige kan steeds binnen de geldende termijn bezwaar indienen tegen de aanslag die conform zijn aangifte werd ingekohierd.

Geen belastingsaangifte ingediend

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.