Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

De aangiftetermijn natuurlijke personen

Algemeen
De wet vermeldt geen termijn. De termijn voor de aangifte wordt jaarlijks meegedeeld en o.m. gedrukt op de aangifteformulieren. Als de belastingplichtige geen aangifteformulier ontvangen heeft, dan dient hij op eigen initiatief, en dit uiterlijk op 1 juni van het aanslagjaar, bij de bevoegde dienst zelf een exemplaar aan te vragen (art. 308, §3 W.I.B.).
 
De overleden belastingplichtige
Vanaf het overlijden van de belastingplichtige is deze niet meer (persoonlijk) belastbaar. Voor de periode vanaf 1 januari tot de datum van het overlijden moet wel nog een aangifte worden ingediend. Deze aangifte wordt niet automatisch bezorgd, maar moet bij de administratie aangevraagd worden. De erfgenamen, legatarissen of begiftigden hebben een termijn van 5 maand vanaf de dag van het overlijden om deze aangifte in te dienen.
 
De belastingplichtige die België verlaat
Iemand die verhuist naar het buitenland moet een aangifte speciaal indienen voor de periode van 1 januari tot de dag van verhuis naar het buitenland. Ook hier wordt niet automatisch een aangifte toegezonden, maar moet de belastingplichtige dit zelf aanvragen.

Deze aangifte moet worden ingediend binnen de drie maanden na de dag waarop hij verhuist.

Bewijskracht van de aangifte

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.