Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

Controle bij de belastingplichtige zelf

De aangifte van de belastingplichtige is niet altijd juist. De fiscale administratie beschikt dan over meerdere mogelijkheden om deze te controleren en – zo nodig – aan te passen.

Onderzoek en bewaring van de boekhouding (art. 315 W.I.B.)
Iedere belastingplichtige, die onderworpen is aan de inkomstenbelasting, is verplicht om zijn of haar boekhouding voor te leggen.

De verplichting gaat enkel over deze stukken (boeken en bescheiden) die noodzakelijk zijn om de belastbare inkomsten te bepalen.

De administratie kan o.a. arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, …opvragen. Ook uittreksels van een bankrekening die voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, kan worden opgevraagd.

Wanneer de boekhouding en stukken elektronisch wordt gevoerd en/of bewaard dan zal de belastingplichtige ook inzage moeten verlenen in het computersysteem. De inzage mag in zulk geval echter enkel gebeuren door het personeel van de onderneming en met materiaal van de onderneming. De administratie kan enkel vragen om bepaalde informaticabewerkingen te doen. Zij mag dit niet zelf.

De boeken en bescheiden moeten door de belastingplichtige 7 jaar bijgehouden worden.

Sinds 2014 mag de administratie de boeken ook meenemen en kopies nemen. Er wordt dan een proces-verbaal opgesteld.

Hoewel een controle in de praktijk meestal wordt aangekondigd, is dit niet verplicht.

Wat met vrije beroepen?
Artikel 320 W.I.B. schrijft hen voor om voor alle beroepsontvangsten een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs af te leveren. Indien de betaling gebeurt op een post- of bankrekening, dan moet geen ontvangstbewijs worden uitgereikt. Daarnaast zijn zij eveneens verplicht een dagboek te houden, waarvan het model door de Minister van Financiën wordt vastgelegd.

Bij een fiscale controle moeten dan deze stukken worden voorgelegd.

Vraag om inlichtingen

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.