Informatie over de belastingaangifte en het bezwaarschrift

De informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'.
Voor gepersonaliseerd advies contacteert u, zonder verdere verplichtingen, een gespecialiseerd advocaat fiscaal recht in uw regio.

Bezwaarschrift personenbelasting | Bezwaarschrift vennootschapsbelasting | Voorbeeld bezwaarschrift
Bezwaarschrift BTW | Bezwaarschrift Erf- en Schenkbelasting | Info over belastingen

Inlichtingen gevraagd door de fiscale administratie

De fiscale administratie kan aan iedere belastingplichtige vragen stellen met betrekking tot het verstrekken van inlichtingen.

Een vraag tot het verstrekken van inlichtingen kan door de administratie gevraagd worden van zodra zij meent dat deze vraag fiscaal relevant is om de fiscale toestand van de belastingplichtige te onderzoeken.

Het enige criterium dat van belang is bij het vragen van inlichtingen, is de fiscale relevantie. Het is de administratie echter niet toegestaan een zogenaamde “fishing-expedition” te starten.

Artikel 316 W.I.B. geeft de administratie de mogelijkheid om de vragen zowel mondeling als schriftelijk te stellen. Voor de mondelinge vragen is geen procedure voorzien. Voor de schriftelijke variant is dit wel het geval. De vraag moet duidelijk zijn en er moet vermeld worden wat de gevolgen zijn indien de belastingplichtige de vraag niet of niet tijdig beantwoordt.

De belastingplichtige heeft een antwoordplicht. Wat betreft de schriftelijke vragen moet hij deze binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van de vraag, beantwoorden.

Onderzoek bij derden

Contacteer een
advocaat fiscaal recht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Advocaten fiscaal recht

Gespecialiseerde advocaten fiscaal recht staan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen bij met professioneel, pragmatisch én betaalbaar juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.